Verschillende waarheden vanuit verschillende perspectieven.